Gostovanja

PunckePlesejo

 • Delavski dom Trbovlje
 • ZKD Trbovlje

 • Javni zavod za kulturo Litija
 • DPD Svoboda Slovenska Bistrica,
 • Vrtec Trbovlje
 • Vrtec H.C. Andersen Ljubljana
 • Vrtec Mladi rod Ljubljana
 • OŠ Janka Modra Dol pri Ljubljani
 • DPM Trbovlje
 • JSKD Trbovlje
 • F3ŽO Cankarjev dom
 • Občinska zveza prijateljev mladine Hrastnik
 • Izola
 • Knjižnica Mileta Klopčiča Zagorje
 • Vrtec Dolsko
 • Občina Selnica
 • KS Sava
 • Knjižnica T.Seliškarja Trbovlje
 • Gaina srečanja Poreč
 • Izola
 • Grad Sevnica
 • OŠ Gradec Litija
 • OŠ Gradišče
 • TD Krajinski park Kum
 • KS Tirna
 • Rabac
 • V decembru predstave po podjetjih z Božičkom ali dedkom Mrazom DZ RS, Rudis, TET, Dewesoft, ZD Zagorje, …