Kdo smo Lučke?

KDO?
Lutkovna skupina LUČKA je ustvarjalni ansambel, ki je poklicno vezan na  delo z otroki. Glavnino naših vrst sestavljamo vzgojiteljice. Mnoge med  nami smo že upokojenke, a delo z otroki je še vedno pomemben del našega vsakdana.

Lutkovna skupina LUČKA je v okviru Vrtca Trbovlje delovala več kot 50 let.
Leta 1997 pa smo članice skupine ustanovile samostojno društvo v okviru Zveze kulturnih društev Trbovlje. Skupina šteje 22 članov in s svojimi predstavami gostuje po vsej Sloveniji.

Strokovno delo lutkovne skupine LUČKA je dobilo potrditev za uspešnost na XX. republiškem srečanju lutkovnih skupin v Celju 1990 leta za predstavo O ježku, ki je našel žvečilni gumi. Leta 1992 je LUČKA nagrajena z zlato Linhartovo značko za zanimivo likovno podobo in kvalitetno interpretacijo za igrico Pekarna Miš-Maš. Za predstavo Pujskov gozdiček leta 1998 so dobile zelo pozitivne ocene na Festivalu vzgoje in izobraževanja v Celju.Sodelovale so tudi na mednarodni konferenci programa Korak za korakom na Bledu, z različnimi igrami pa v Šolskem epicentru v Ljubljani, na srečanju lutkarjev v Rogaški Slatini, Novem mestu.
2014 so dobile tudi najvišje priznanje na kulturnem področju v občini Trbovlje – NAGRADO TONČKE ČEČ
Lutkovna skupina LUČKA redno sodeluje na številnih srečanjih lutkovnih skupin, se nenehno izobražuje in vseskozi pridobiva nova lutkarska znanja.

Verjamemo, da so otroci naše največje bogastvo. Zato bomo v lutkovni skupini LUČKA nadaljavali z našimi poučnimi predstavami in v program vključevali vedno nove zamisli.